Přeskočit navigaci

Výrobce příloh

Charakteristika

Výrobce příloh připravuje přílohy k pokrmům a další doplňky dle sortimentu gastronomické provozovny.

Činnosti

  • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.
  • Příprava a úprava příloh na talíři.
  • Příprava a zpracování surovin pro přípravu příloh.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
  • Zpracování polotovarů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 12 512 15 051
51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 13 397 15 388

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání