Přeskočit navigaci

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů a zajišťuje technologickou přípravu tvarově složitých, materiálově náročných výkovků.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Řešení neshodných výrobků především z důvodu nedosažení požadovaných vlastností.
 • Řešení reklamace výrobků z důvodů nevhodného tepelného zpracování
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti tepelného zpracování kovů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení speciálních režimů tepelného zpracování výkovků.
 • Stanovení technologického postupu pro vychlazování výkovků po kování.
 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování a technologická příprava tvarově složitých a materiálově náročných výkovků.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Volba pecí a určení strojů a způsobu uložení výkovků (výlisků).
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00
21443 - Strojní inženýři technologové, normovači 42 461 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.