Přeskočit navigaci

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů a zajišťuje technologickou přípravu tvarově složitých, materiálově náročných výkovků.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Řešení neshodných výrobků především z důvodu nedosažení požadovaných vlastností.
 • Řešení reklamace výrobků z důvodů nevhodného tepelného zpracování
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti tepelného zpracování kovů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení speciálních režimů tepelného zpracování výkovků.
 • Stanovení technologického postupu pro vychlazování výkovků po kování.
 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování a technologická příprava tvarově složitých a materiálově náročných výkovků.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Volba pecí a určení strojů a způsobu uložení výkovků (výlisků).
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00
21443 - Strojní inženýři technologové, normovači 42 461 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.