Přeskočit navigaci

Kovárenský technik

Charakteristika

Kovárenský technik řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kovárenské výroby.

Činnosti

 • Evidence pracovní směnnosti, zpracování podkladových materiálů pro odměňování podřízených zaměstnanců.
 • Kontrola dodržování BOZP a požární ochrany.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Navrhování funkční části tvářecích nástrojů.
 • Používání základních měřících metod, kontrola kvality výrobků.
 • Řízení technologického úseku kovárenské výroby.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Stanovení výrobních a technických podmínek se zřetelem na požadavky technického rozvoje.
 • Tvorba technologických postupů
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců, organizace školení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání