Přeskočit navigaci

Kovárenský inženýr

Charakteristika

Kovárenský inženýr stanovuje technologické postupy vlastního kování a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé kovárenské výroby nebo tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Řešení neshodných výrobků především z důvodu nedosažení požadovaných vlastností.
 • Řešení reklamace výrobků z důvodů nevhodného tepelného zpracování
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti tepelného zpracování kovů a kování kovů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení speciálních režimů tepelného zpracování výkovků.
 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování a technologická příprav a tvarově složitých a materiálově náročných výkovků.
 • Tvorba technologických postupů kování tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání