Přeskočit navigaci

Kovárenský inženýr technolog kování

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog kování stanovuje technologické postupy vlastního kování a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé kovárenské výroby nebo tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Řešení neshodných výrobků.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti kovárenství.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Stanovení výrobně technických podmínek výroby.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Tvorba technologických postupů kování tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracování výkresu výkovku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00
21443 - Strojní inženýři technologové, normovači 42 461 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.