Přeskočit navigaci

Kovárenský technik technolog

Charakteristika

Kovárenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kovárenské výroby od určení výchozího materiálu až po rozměrovou kontrolu

Činnosti

 • Analýza poptávaných výkovků.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Řešení neshodných výrobků především geometrických odchylek.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Tvorba technologických postupů kování podle standardů.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Zpracování výkresu výkovku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 29 947 26 788
31153 - Strojírenští technici technologové, normovači 30 961 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání