Přeskočit navigaci

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Charakteristika

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Činnosti

 • Kontrola pracovního procesu, měřících a regulačních zařízení.
 • Kontrola, čištění a údržba technologického zařízení.
 • Obsluha dávkovacích a manipulačních zařízení.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (filtry a odlučovače.
 • Obsluha zdvihacích, plynových a tlakových agregátů.
 • Odběr a úprava vzorků pro analýzu chemického složení taveniny.
 • Odpich taveniny a strusky, odvoz, manipulace a skladování ztuhlé strusky.
 • Příjem a třídění materiálu podle definovaných skupin.
 • Příprava taveniny, odstranění stěrů (strusky), rafinace taveniny a legování.
 • Příprava, úprava a zpracování surovin pro výrobu.
 • Řízení procesu tavení a obsluha tavicích zařízení.
 • Vážení výrobků, označování a skladování, kontrola kvality.
 • Vedení provozních záznamů.
 • Zpracování, desoxidace a lití kovů z ustalovacích a licích agregátů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81211 - Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) 28 581 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.