Přeskočit navigaci

Kuchař expedient

Charakteristika

Kuchař expedient vydává výrobky a pokrmy zákazníkům v gastronomické provozovně.

Činnosti

  • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.
  • Jednoduchá evidence příjmu a výdeje.
  • Prodej doplňkového sortimentu.
  • Převzetí pokrmů a výrobků určených na prodej včetně zajištění potřebného inventáře.
  • Příprava pracoviště na výdej pokrmů.
  • Výdej pokrmů studené a teplé kuchyně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9411 - Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení 00 13 121
94112 - Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání