Přeskočit navigaci

Pomocný kuchař

Charakteristika

Pomocný kuchař zajišťuje méně náročné pracovní postupy při přípravě pokrmů a nápojů v gastronomických provozech.

Činnosti

  • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.
  • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
  • Součinnost při přípravě a expedici výrobků a pokrmů.
  • Součinnost při zajišťování hospodárnosti gastronomického provozu.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
  • Zpracování a úprava polotovarů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání