Přeskočit navigaci

Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí

Charakteristika

Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí vyrábí sedadla a opěradla židlí.

Činnosti

  • Obsluha strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla.
  • Rozměřování, stříhání a šití potahových materiálů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výroba sedacího nábytku.
  • Základní údržba strojů pro výrobu čalouněného sedadla a opěradla.
  • Zhotovování čalounění sedadla nebo opěradla.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.