Přeskočit navigaci

Železobetonář

Charakteristika

Železobetonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty .

Činnosti

 • Betonáž různých pomocných betonových konstrukcí, např. sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných konstrukcí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Organizace pracoviště na staveništi a jeho zabezpečení.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně jejich ukotvení.
 • Provádění cementových potěrů podlah.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Svařování výztuže nebo výztužných dílů.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Zhotovování betonové vozovky.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání