Přeskočit navigaci

Betonář

Charakteristika

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Činnosti

 • Betonáž různých pomocných betonových konstrukcí, např. sedel pod vodovodním a kanalizačním potrubím.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Organizace pracoviště na staveništi a jeho zabezpečení.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně ukotvení.
 • Provádění cementových potěrů podlah.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Zhotovování betonové vozovky.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu, např. mostních nosníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71140 - Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání