Přeskočit navigaci

Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér měřicích přístrojů vede dílčí projekty vývoje nových měřicích přístrojů, jejich inovace a modifikace pro jiné oblasti použití, koordinuje činnosti pracovních týmů při realizaci prototypů a poloprovozních zařízení a spolupracuje při zavádění zařízení do výroby.

Činnosti

 • Analýza požadavků na funkci měřicího zařízení a návrhy možností realizace zařízení.
 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Projektová a vývojová činnost zaměřená na využití netradičních principů měření.
 • Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje.
 • Řízení a kontrola vedení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Řízení činností při projektování funkčních celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů a zařízení.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) projektu.
 • Stanovení postupů pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů a zařízení.
 • Stanovení pracovních postupů a metod pracovních týmů.
 • Studium odborné literatury vztahující se k úkolu projekce nového měřicího přístroje.
 • Zpracování předávací dokumentace projekce a vývoje nového či inovovaného přístroje pro poloprovoz a výrobu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2152 - Inženýři elektronici 41 624 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.