Přeskočit navigaci

Dělník v kamenické výrobě

Charakteristika

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Činnosti

  • Provádění pomocných prací pro zajištění bezpečného chodu provozu.
  • Provádění pomocných prací při manipulaci se surovinou a hotovými výrobky.
  • Provádění pomocných prací při seřizování a údržbě strojů, zařízení a při drcení kamene v drtičkách.
  • Přemisťování břemen, úklid a údržba pracovních a pomocných ploch i úseků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71130 - Kameníci, řezači a brusiči kamene 00 00
93113 - Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin 24 315 00
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání