Přeskočit navigaci

Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě

Charakteristika

Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Činnosti

  • Navrhování pracovních postupů strojního opracování kamene.
  • Obsluha a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení.
  • Obsluha programově řízených výrobních linek.
  • Zpracování programů pro programově řízené stroje a strojní zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8114 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 28 884 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.