Přeskočit navigaci

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

Charakteristika

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení montuje, seřizuje, ladí, provádí servis a diagnostiku závad a opravy antén, zesilovačů a dalších speciálních zařízení pro příjem a vysílání vysokofrekvenčního signálu.

Činnosti

  • Měření, nastavování a ladění instalovaných zařízení.
  • Montáž vysokofrekvenčních napájecích vedení, vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén.
  • Pravidelná účast na školeních bezpečnosti práce, vyhlášky č. 50/1978 Sb., a odborných školeních k nově zaváděné vysokofrekvenční technice.
  • Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení.
  • Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení.
  • Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace k instalovaným zařízením.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.