Přeskočit navigaci

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Charakteristika

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť zabezpečuje provoz, opravy a údržbu světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Činnosti

 • Kontrola dodržování a návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů, metod.
 • Kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
 • Organizace a řízení údržby na opravách světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Organizace a řízení údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Plánování a organizace revizí dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Plánování a organizace školení dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Plánování údržby a oprav na stanovené období.
 • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
 • Sledování a vyhodnocování technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení a vyžadování jejich ověření obletovou laboratoří a generálních oprav či výměny.
 • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
74210 - Mechanici a opraváři elektronických přístrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.