Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant měřicích přístrojů pracuje na projektování a vývoji nových měřicích přístrojů, na inovaci a modifikaci měřicích přístrojů a zařízení, provádí autorský dozor a vykonává odborné projektové práce, spolupracuje při zavádění přístrojů a zařízení. Vede a kontroluje pracovní týmy elektrotechniků.

Činnosti

 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Dílčí projektová a vývojová činnost.
 • Navrhování dílčích celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů.
 • Prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Příprava podkladů pro návrhy změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků, prototypů a při zavedení do výroby.
 • Spolupráce při vzdělávání zaměstnanců.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) potřebných pro řešení projektu.
 • Stanovení pracovních postupů a metod podřízených pracovních týmů při realizaci pracovních a finálních návrhů měřicích přístrojů a jejich kontrola.
 • Studium odborné literatury vztahující se k projektu.
 • Vedení a řízení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Zpracování konečné dokumentace projektu a fází vývoje měřicího zařízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.