Přeskočit navigaci

Montér slaboproudých metalických sítí

Charakteristika

Montér slaboproudých metalických sítí provádí práce při instalaci telekomunikačních a telematických interiérových rozvodů a zařízení.

Činnosti

 • Čtení obvodových schémat.
 • Čtení stavebních výkresů.
 • Příprava kabelových tras pro vnitřní rozvody.
 • Realizace strukturovaných kabeláží.
 • Rozpoznávání jednotlivých typů zařízení a rozvodů.
 • Rozpoznávání typů svorkovnic a jejich číslování v rozvodech.
 • Zakončování kabelů podle jednotlivých typů.
 • Zapojování přenosových systémů.
 • Zapojování systémů automatických telefonních ústředen (ATÚ).
 • Zapojování systémů elektronické požární signalizace (EPS) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS).
 • Zapojování systémů kabelové televize (CCTV), rozvodů televizního signálu (TV) a rozvodů satelitního signálu (SAT).

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 21 379

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.