Přeskočit navigaci

Elektrotechnik měřících přístrojů

Charakteristika

Elektrotechnik měřicích přístrojů se podílí na sestavování funkčních celků nových měřicích přístrojů, na jejich inovaci a modifikaci, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a při vývoji prototypů nových a inovovaných měřicích přístrojů.

Činnosti

  • Dílčí vývojová a realizační činnost pod odborným vedením i samostatně.
  • Poskytování průběžných informací o stavu řešení dílčího úkolu.
  • Realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.
  • Spolupráce na realizaci funkčních celků nových či inovovaných měřicích přístrojů.
  • Spolupráce na stanovení pracovních postupů a metod.
  • Studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu.
  • Vedení stanovené dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
  • Zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje.
  • Zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.