Přeskočit navigaci

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Charakteristika

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť plní zadané úkoly k zabezpečení provozu, oprav a údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Činnosti

  • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
  • Pravidelná kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
  • Provádění oprav světlotechnických zabezpečovacích zařízení podle pokynů nadřízeného a v souladu s ustanovením vyhláškou č. 50/1978 Sb.
  • Provádění údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
  • Sledování a hlášení stavu technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
  • Účast na pravidelných školeních vyhlášky č. 50/1978 Sb. a dalších vzdělávacích programech.
  • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
  • Zpracování podkladů pro plán údržby a oprav na období/rok.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079
74123 - Provozní elektromechanici 27 327 21 611

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.