Přeskočit navigaci

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník se podílí na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji nových technologií a produktů, vykonává dílčí odborné práce při realizaci laboratorních a funkčních vzorů a provádí dílčí úkoly k optimalizaci jejich použití v provozu.

Činnosti

  • Dílčí vývojová činnost pod odborným vedením i samostatně.
  • Návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů a metod.
  • Poskytování průběžných informací o stavu řešení dílčího úkolu.
  • Realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.
  • Realizace laboratorních a funkčních vzorů.
  • Spolupráce na realizaci výzkumných úkolů dílčího charakteru v návaznosti na celek i další systémy.
  • Studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu.
  • Vedení stanovené dokumentace k vyvíjeným produktům.
  • Zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje.
  • Zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod vývoje.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.