Přeskočit navigaci

Specialista reklamy pro klientský servis

Charakteristika

Specialista reklamy pro klientský servis plánuje, koordinuje, vyhodnocuje nebo řídí reklamní kampaně, či dílčí požadavky klientů. Zajišťuje komunikaci mezi agenturou a klientem.

Činnosti

 • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
 • Komunikace s klienty, upřesňování jejich připomínek a požadavků na reklamní kampaň.
 • Koordinace a realizace projektů.
 • Koordinace výběru dodavatelů, reklamních médií a odhad nákladů na reklamu.
 • Odpovědnost za realizaci a administraci projektů a zakázek.
 • Plánování a realizace komunikační strategie a informování o jejím průběhu a výsledcích.
 • Prezentace návrhu reklamní kampaně klientovi.
 • Projednání věcné a časové stránky návrhu kampaně či dílčích požadavků a zabezpečení jejich schválení klientem.
 • Rozdělování nových projektů mezi členy týmu.
 • Sestavení, prezentace a obhajoba rozpočtů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zabezpečení dodržení rozpočtu a kontrola projektových faktur.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112
24312 - Specialisté v oblasti propagace a reklamy 29 552 24 601
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33391 - Pracovníci v oblasti propagace a reklamy 22 127 23 708

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.