Přeskočit navigaci

Specialista pro tvorbu reklamy

Charakteristika

Specialista pro tvorbu reklamy koordinuje celkové pojetí reklamní kampaně z hlediska invence a načasování a zodpovídá za její vizuální a textové zpracování.

Činnosti

  • Definování vlastností a sestavy použitého designu.
  • Kontrola a schválení finální vizuální a textové stránky reklamních materiálů.
  • Koordinace výtvarného a textového zpracování návrhů reklamy.
  • Revize materiálů a informací dodaných klientem a volba základního nasměrování reklamní kampaně.
  • Řízení práce kreativního týmu a rozdělení nových projektů mezi členy týmu.
  • Stanovení výtvarných stylů propagace a reklamy.
  • Tvorba výtvarných návrhů od skic až po výsledné vizuály u nejnáročnějších reklamních akcí.
  • Určení základní ideje reklamní kampaně a návrh mechaniky a načasování.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vytváření krátkodobé i dlouhodobé kreativní koncepce, určující podobu a zaměření reklamních akcí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112
24312 - Specialisté v oblasti propagace a reklamy 29 552 24 601
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33391 - Pracovníci v oblasti propagace a reklamy 22 127 23 708

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání