Přeskočit navigaci

Manažer reklamy

Charakteristika

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Činnosti

  • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
  • Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů agentury.
  • Koordinace dodávání reklamních podkladů z produkčních firem do médií.
  • Koordinace součinnosti jednotlivých útvarů agentury.
  • Tvorba strategií a akviziční činnost.
  • Vyhodnocování úspěšnosti a efektivity kampaní.
  • Vyřizování reklamací.
  • Zajišťování dohledu nad výrobou podkladů pro reklamní kampaň.
  • Zprostředkování úplného a pružného přenosu informací mezi obchodním útvarem a kreativním útvarem potřebných k výrobě reklamních podkladů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání