Přeskočit navigaci

Odborný pracovník reklamy

Charakteristika

Specialista reklamy zabezpečuje zpracování a koordinaci reklamní kampaně klientů a podílí se na tvorbě firemní strategie.

Činnosti

 • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
 • Jednání se zástupci médií.
 • Koordinace výběru reklamních médií a odhad nákladů na reklamu.
 • Odpovědnost za realizaci a administraci projektů a zakázek.
 • Prezentace návrhu reklamní kampaně klientovi a další komunikace s klienty.
 • Provádění akviziční činnosti.
 • Realizace akviziční a kreativní strategie, posouzení technických možností zpracování reklamních materiálů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr a nákup externích zdrojů dat.
 • Zabezpečení dodržení rozpočtu a kontrola projektových faktur.
 • Zajišťění monitoringu trhu reklamy a trhu v oblasti výzkumů, dat a SW.
 • Zpracování mediálního plánu pro klienty.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání