Přeskočit navigaci

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu s využitím měřicích a diagnostických metod, přístrojů a výpočetní techniky.

Činnosti

  • Demontáž, výměna jednotlivých součástí, podskupin a sestav.
  • Kontrola funkčnosti zabezpečovacích zařízení.
  • Měření elektrických veličin.
  • Opravy a seřizování elektromechanických částí.
  • Programování řídicích systémů.
  • Sestavování a instalace elektronických prvků, obvodů, sestav a zapojování ovládacích stanovišť.
  • Testování a zkoušení zabezpečovacích a řídicích systémů.
  • Údržba a opravy zabezpečovacích zařízení.
  • Vedení záznamu o provedených pracích.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 25 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.