Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci zpracovává projektovou dokumentaci pro automatickou identifikaci (RFID) potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce při zpracování projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů.

Činnosti

  • Vyhodnocování a měření elektrických veličin číslicovými nebo analogovými měřicími přístroji.
  • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice produktů pro automatickou identifikaci (RFID).
  • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
  • Samostatné projektování aplikací pro automatickou identifikaci.
  • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
  • Vytváření a vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
  • Zajišťování technologické přípravy výroby a montáže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.