Přeskočit navigaci

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID

Charakteristika

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci, přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování produktů určených pro automatickou identifikaci (RFID) vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Činnosti

  • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice produktů pro automatickou identifikaci (RFID).
  • Samostatné projektování jednoduchých produktů pro automatickou identifikaci (RFID).
  • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
  • Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 33 107 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.