Přeskočit navigaci

Lakýrník ve strojírenství

Charakteristika

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Činnosti

 • 0šetřování, čištění a údržba příslušného vybavení a pracovních nástrojů.
 • Broušení nebo opalování starých nátěrů, čištění a odmašťování ploch.
 • Konečné stříkání ploch s velkými nároky na jakost povrchu a tloušťku vrstvy barvy.
 • Kontrola vlastní vykonané práce.
 • Máčení, stříkání, nanášení válečkem nebo natírání základní barvou.
 • Míchání a ředění barev.
 • Natírání povrchů velkých součástek, strojů, stavebních a energetických konstrukcí štětcem.
 • Opravování lakovaných povrchů s velkými nároky na dodržení barevného odstínu, včetně míchání a tónování barev.
 • Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami máčením, nanášením válečkem, stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo elektroforézou.
 • Posouzení stavu povrchu, stanovení pracovního postupu.
 • Příprava povrchů kovových i nekovových výrobků, včetně kompozitů a termoplastů.
 • Příprava pracoviště.
 • Příprava tmelu a tmelení ploch, broušení tmelených ploch ručně nebo strojově.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 25 323 00
71322 - Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků 23 812 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání