Přeskočit navigaci

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje zpracovává konstrukční dokumentaci elektrických strojů a přístrojů, provádí elektrotechnický návrh elektrických strojů a přístrojů od matematických a elektromagnetických výpočtů, přes zpracování technické dokumentace, až po zajištění zpracování mechanických návrhů.

Činnosti

  • Konfigurace mechanických částí elektrických strojů a přístrojů.
  • Provádění výpočtu parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
  • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
  • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 33 107 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.