Přeskočit navigaci

Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje

Charakteristika

Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce.

Činnosti

  • Provádění výpočtu parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
  • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
  • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00
3114 - Technici elektronici 32 733 25 675
31146 - Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení 34 781 22 945

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.