Přeskočit navigaci

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje zpracovává komplexní konstrukční dokumentaci elektrických strojů a přístrojů. Provádí komplexní návrh elektrických strojů a přístrojů od matematických a elektromagnetických výpočtů přes zpracování technické dokumentace až po ekonomické zhodnocení návrhu a zajištění zpracování mechanických návrhů.

Činnosti

  • Kontrola naměřených veličin s vypočtenými.
  • Koordinace a kompletace výstupů z ostatních konstrukčních prací na projektu.
  • Návrh mechanických částí elektrických strojů.
  • Posouzení ekonomické stránky návrhu.
  • Posouzení tepelné bilance elektrických strojů a přístrojů.
  • Provádění výpočtu parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
  • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
  • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření komplexní technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
  • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21512 - Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři 40 341 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.