Přeskočit navigaci

Operátor linky pro výrobu krmných směsí

Charakteristika

Operátor linky pro výrobu krmných směsí vyrábí krmné směsi všech druhů a typů, včetně medikovaných.

Činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích a kvalitě výroby.
 • Fyzická kontrola a nastavení jednotlivých strojů v technologické lince – seřízení granulátoru, šrotovací linky, nástřikových zařízení a pytlovací a balicí linky.
 • Fyzická kontrola linky pro výrobu medikovaných krmných směsí.
 • Kontrola funkčnosti aspirace.
 • Nastavení a kontrola přesnosti vážících a dávkovacích systémů.
 • Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince.
 • Obsluha zařízení pro skladování, zásobníků a sil.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Skladovací a manipulační práce.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Vyskladňování finálních výrobků do přepravníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.