Přeskočit navigaci

Operátor linky pro výrobu premixů

Charakteristika

Operátor linky pro výrobu premixů vyrábí premixy všech druhů a typů, včetně medikovaných.

Činnosti

 • Dodržování opatření pro zabránění vzniku křížové kontaminace.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích a kvalitě výroby.
 • Fyzická kontrola a nastavení jednotlivých nástřikových zařízení a pytlovací a balicí linky.
 • Fyzická kontrola správnosti zadaného recepturálního složení pro výrobu premixu.
 • Kontrola funkčnosti aspirace.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince.
 • Obsluha mixéru.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Příjem krmných surovin a doplňkových látek do zásobníků a kontejnerů.
 • Skladovací, manipulační a hygienicko-sanitační práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.