Přeskočit navigaci

Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů

Charakteristika

Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů vyrábí krmné směsi všech druhů a typů nebo premixy doplňkových látek určené pro výrobu krmných směsí.

Činnosti

  • Výroba kompletních a doplňkových směsí, výroba medikovaných krmných směsí a výroba minerálních krmných směsí.
  • Výroba premixů doplňkových látek (aditiv) a výroba medikovaných premixů.
  • Zabezpečování technické funkčnost strojů a zařízení v krmivářské výrobě.
  • Základní údržba a seřízení strojů a technologických zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.