Přeskočit navigaci

Kuchař teplé kuchyně

Charakteristika

Kuchař teplé kuchyně provádí samostatně kompletní práce na úseku teplé kuchyně v gastronomických provozech.

Činnosti

  • Komplexní tepelná úprava pokrmů včetně expedice.
  • Předběžná příprava surovin k výrobě.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
  • Tvorba vlastních receptur teplé kuchyně.
  • Znalost systému HACCP a kritických bodů v teplé kuchyni.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 12 512 15 051
51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 13 397 15 388

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání