Přeskočit navigaci

Kuchař studené kuchyně

Charakteristika

Kuchař studené kuchyně je odpovědný za kompletní přípravu pokrmů a výrobků studené kuchyně.

Činnosti

  • Dodržování zásad HACCP včetně kritických bodů pro práci na úseku studené kuchyně.
  • Komplexní příprava pokrmů a výrobků dle kalkulace včetně expedice na vhodném inventáři.
  • Příprava pokrmů jako jsou studené předkrmy, svačiny, přesnídávky, výrobky na rauty a pokrmy pro další slavnostní příležitosti.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží pro výrobu studené kuchyně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 12 512 15 051
51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 13 397 15 388

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání