Přeskočit navigaci

Kuchař studené kuchyně

Charakteristika

Kuchař studené kuchyně je odpovědný za kompletní přípravu pokrmů a výrobků studené kuchyně.

Činnosti

  • Dodržování zásad HACCP včetně kritických bodů pro práci na úseku studené kuchyně.
  • Komplexní příprava pokrmů a výrobků dle kalkulace včetně expedice na vhodném inventáři.
  • Příprava pokrmů jako jsou studené předkrmy, svačiny, přesnídávky, výrobky na rauty a pokrmy pro další slavnostní příležitosti.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží pro výrobu studené kuchyně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 12 730 14 323
51201 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů) 13 238 14 662

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání