Přeskočit navigaci

Kuchař

Charakteristika

Kuchař samostatně připravuje, upravuje a podává studená i teplá jídla.

Činnosti

  • Aranžování bufetů a banketů, vydávání pokrmů.
  • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
  • Příprava a úprava produktů a pokrmů.
  • Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů.
  • Součinnost při zjišťování nákladů.
  • Spolupráce při objednávání, přejímce, přezkušování, skladování a konzervaci zboží.
  • Zpracování a úprava polotovarů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání