Přeskočit navigaci

Dělník výroby bednění

Charakteristika

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Činnosti

  • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění.
  • Montáž systémového bednění a použití jeho příslušenství.
  • Údržba, jednoduché opravy systémového bednění.
  • Zhotovení jednoduchého bednění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7115 - Tesaři a stavební truhláři 18 077 19 707
71151 - Tesaři 19 507 18 979

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání