Přeskočit navigaci

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Charakteristika

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů.

Činnosti

  • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva
  • Kontrola kvality výrobků
  • Pomoc při obsluze dřevozpracujících výrobních zařízení
  • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení
  • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení
  • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů
  • Zaznamenávání výsledků práce

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 19 963 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.