Přeskočit navigaci

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu

Charakteristika

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů. Zhotovuje jednoduchá bednění a sestavuje systémová bednění.

Činnosti

 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, výrobků ze dřeva
 • Kontrola kvality výrobků
 • Měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, bednění
 • Montáž systémového bednění a použití jeho příslušenství
 • Pomoc při obsluze dřevozpracujících výrobních zařízení
 • Pomocné práce při běžné údržbě nástrojů, strojů a zařízení
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování ve výrobě dřevařských polotovarů
 • Údržba a jednoduché opravy systémového bednění
 • Zaznamenávání výsledků práce
 • Zhotovení jednoduchého bednění

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.