Přeskočit navigaci

Pracovník správy pohledávek

Charakteristika

Pracovník správy pohledávek zajišťuje řádnou správu pohledávek.

Činnosti

  • Analýza a monitoring rizik vztahujících se k platební morálce zákazníků a odběratelů.
  • Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky.
  • Průběžné sledování insolvenčního rejstříku nebo obdobných rejstříků vedených v zahraničí.
  • Příprava podkladů pro jednání s právním oddělením firmy/advokátními kancelářemi při řešení pohledávek.
  • Vedení databáze pohledávek podle jednotlivých dlužníků a doby splatnosti pohledávek.
  • Vedení příslušné dokumentace a dokumentace jednotlivých dlužních kauz.
  • Zajišťování blokování dlužných odběratelů, případně jejich odblokování.
  • Zpracování návrhu harmonogramu splátkových kalendářů dlužníků.
  • Zpracování návrhu postupu řešení úhrady pohledávek s dlužníky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4214 - Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci 25 387 24 454
42140 - Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání