Přeskočit navigaci

Krmivářský dělník

Charakteristika

Krmivářský dělník vykonává manuální práce ve výrobně krmných směsí nebo ve výrobně premixů.

Činnosti

 • Navážení krmných surovin, doplňkových látek, a premixů.
 • Obsluha granulátoru krmných směsí.
 • Obsluha premixové linky.
 • Obsluha pytlovací a balicí linky hotových výrobků.
 • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
 • Paletování hotových výrobků.
 • Příjem, skladování a výdej medikovaných premixů.
 • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
 • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.
 • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 17 573 00
81830 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 00 00
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93291 - Manipulační dělníci ve výrobě 18 746 13 726

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání