Přeskočit navigaci

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin nabízí a prodává hotové potraviny, suroviny pro výrobu potravin, přídatných látek pro výrobu potravin a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Činnosti

 • Nabídka a prodej hotových potravin, surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
 • Organizace odborných seminářů pro zákazníky.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe a HACCP.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se výroby potravin.
 • Poskytování odborného poradenství a servisu zákazníkům.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání včetně cenové nabídky.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Vyřizování reklamací.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Zajišťování speciálních surovin z dovozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.