Přeskočit navigaci

Fakturant

Charakteristika

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Činnosti

  • Kontrola správnosti faktur.
  • Pořizování a expedice faktur odběratelům.
  • Vedení příslušné evidence.
  • Zajišťování dat pro automatizované zpracování faktur.
  • Zajišťování fakturace a likvidace (zpracování) faktur.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 464 25 648
33135 - Odborní fakturanti 22 993 24 434
4311 - Úředníci v oblasti účetnictví 21 025 24 420
43115 - Fakturanti 20 996 21 665

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání