Přeskočit navigaci

Daňový specialista v podnikatelské sféře

Charakteristika

Daňový specialista zajišťuje plnění daňových povinností a komunikaci se správcem daně.

Činnosti

  • Kontrola postupů při realizaci daňových povinností.
  • Řešení daňových nesrovnalostí a obhajoba zvolených postupů v daňovém řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování komunikace se správcem daně.
  • Zajišťovaní metodických výkladů k uplatňování daňových zákonů.
  • Zajišťování poradenské činnosti v oblasti metodiky a interpretace daňových zákonů a souvisejících předpisů.
  • Zajišťování zpracování a administrace vybraných skupin daní.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43123 - Úředníci v oblasti daní 40 622 27 650

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.