Přeskočit navigaci

Operátor zhotovení tiskových forem

Charakteristika

Operátor zhotovení tiskových forem vytváří archovou montáž jednotlivých tiskových stránek periodických i akcidenčních tiskovin podle schématu a formátu tiskového archu v příslušných počítačových programech a ve formě datových souborů řídí rytí, osvit, vypalování, vyvolávání a konečnou úpravu tiskové formy v tiskových technikách.

Činnosti

 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Kontrola datových souborů.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Nastavení hodnoty, tvaru, natočení sítě tiskového rastru pro jednotku řídící přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu RIP.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem v tiskových technikách.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivaci zpracovaných zdrojových datových souborů tiskovin a další provádění nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
 • Provedení operací elektronické montáže pomocí příslušných počítačových programů.
 • Příjem datových souborů jednotlivých stránek ve formátu PDF.
 • Příjem externích datových souborů z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Příjem interních a externích datových souborů, stanovení pracovních postupů podle platných předpisů a norem.
 • Přijímání a odesílání datových souborů tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Tisk kontrolního digitálního náhledu.
 • Umístění tiskového formátu na tiskové formě, umístění všech kontrolních a pomocných prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Určení formátu tiskového archu, počet tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku.
 • Určení typu vyřazení stránek podle způsobu tisku na základě příslušného schématu.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Vyvolání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73210 - Pracovníci přípravy tisku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.