Přeskočit navigaci

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce

Charakteristika

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce připravuje podle předepsaných technologií a receptur nálevy pro zeleninové a ovocné konzervárenské výrobky.

Činnosti

  • Dodržování stanoveného sanitačního režimu a hygienických postupů při výrobě nálevů.
  • Evidence o druhu a množství použitých surovin a přísad k výrobě nálevů.
  • Korekce složení nálevu dle výsledku laboratorní analýzy.
  • Míchání nálevů podle potřeb výroby se zodpovědností za správnost druhu, složení a množství nálevu.
  • Odběr vzorků pro laboratorní stanovení kvality základních surovin.
  • Odběr vzorků vyrobeného nálevu pro laboratorní analýzu.
  • Příjem základních surovin a přísad pro výrobu nálevu.
  • Zajištění plynulého přísunu nálevu do zásobníku s ohledem na výkon výrobních linek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.