Přeskočit navigaci

Pracovník výroby ovocných pomazánek

Charakteristika

Pracovník výroby ovocných pomazánek vyrábí ovocné pomazánky dle předepsané technologie a receptury.

Činnosti

  • Dodržování hygienických a sanitačních předpisů při výrobě ovocné pomazánky.
  • Kontrola a monitorování příslušných přístrojů vakuové odparky (teploměr, tlakoměr).
  • Měření obsahu celkového cukru v pomazánce refraktometrem.
  • Nastavení dopravní cesty pro suroviny a ovocné polotovary do varných vakuových kotlů.
  • Nastavení dopravní cesty uvařené pomazánky do zásobníku nad plnicím zařízením do stanovených obalů.
  • Odběr vzorků uvařené pomazánky k laboratorní analýze.
  • Provedení případné korekce stanovených hodnot vyrobené ovocné pomazánky.
  • Příjem surovin, polotovarů a dalších pomocných látek k výrobě ovocných pomazánek.
  • Smyslové posouzení kvality surovin, zejména ovocných polotovarů určených k výrobě pomazánek.
  • Zajištění správného technologického procesu při výrobě pomazánek (odpařování, stálé míchání) při podtlaku ve varném prostoru.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.